Něco z naší historie

Základ průmyslové konzervárenské výroby v Dobrušce lze počítat od 01.01.1950, kdy vzniká jeden z výrobních závodů Východočeských konzerváren a lihovarů, později od roku 1958 n.p. Konzervárny a lihovary. Původním výrobním programem tohoto závodu byla výroba moštů, ovocných vín, ovocných sirupů, Karotely a lisování ovoce. Tato výroba zaniká v roce 1985.

Od roku 1966 se v tomto závodě začíná vyrábět kečup nejprve pod značkou KORD a po roce 1990 pod značkou KAND. Výroba kečupů byla zpočátku do skleněných obalů s použitím chemické konzervace, až v roce 1993 byla zakoupena nová technologie a od té doby jsou vyráběny kečupy do skla za pomoci horkého rozlivu bez chemické konzervace.

01.01.1995 se konzervárenský závod v Dobrušce stává dceřinou akciovou společností společnosti KOLI Holding a.s. pod názvem KAND a pod tímto názvem vystupuje dodnes. V roce 2000 KOLI Holding a.s. zaniká a KAND a.s. se stává samostatným subjektem.

V roce 2000 byl zakoupen provoz na výrobu hořčice v Chlumci nad Cidlinou.

Dále se rozšířil výrobní program o výrobu Brusinkového kompotu, Živáňské omáčky, o výrobu a plnění hořčice do skleněných a plastových obalů.

V říjnu roku 2003 se KAND a.s. stává členem skupiny Develey Senf&Feinkost GmbH.

A od 01.01.2005 se transformuje KAND a.s na KAND s.r.o.

V současné době je naším hlavním výrobním programem výroba kečupů značky KAND, Delikates a Vegas do skleněných obalů 310 g, 520 g a také do 5 kg hliníkových sáčků pro dávkovače. Vegas také do plastových obalů 990 g, 1500 g a kbelíků 5 a 10 kg, včetně širokého sortimentu kečupů privátních značek.

Dalším sortimentem jsou zeleninové omáčky a šípková omáčka. Dále ovocný kompot brusinkový a kompot indiánské borůvky 190 g. 

Hořčice plnotučná a kremžská, pod značkou MALVA a různé privátní značky, jsou vyráběny v provozovně Chlumec nad Cidlinou a to do kelímků 200, 400 a 950 g, plastových lahví 440 a 880 g a kbelíků 5 a 10 kg a také do 5 kg hliníkových sáčků pro dávkovače.

Naše oba výrobní provozy jsou certifikovány systémy HACCP a IFS. Provoz Dobruška od roku 2008. Provoz Chlumec nad Cidlinou od roku 2010.

Dodávky jsou realizovány po celé ČR (mezinárodní, národní řetězce a nezávislý trh), exportujeme na Slovensko, do Polska, Slovinska, Lotyšska, Běloruska, Rakouska a Kanady).

Našimi sesterskými společnostmi jsou:

Snico, Mautner Markhof, Develey Polska, Bautz'ner, Löwensenf, Reine de Dijon, Darsil